Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngochocly trong 02:52:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17145Tiêu đề: Bài Dao động điều hòa
Gửi bởi: ngochocly trong 02:52:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Mọi người giải giúp! Em cảm ơn!

Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số, cùng  biên độ 8cm dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với  trục tọa độ Ox, điểm M được kích thích cho dao động trước N. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 8 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có thế năng bằng ba lần động năng và vật M chuyển động  theo chiều âm về vị trí cân bằng. Tỉ số  thế năng của N và động năng của M vào  thời điểm này là :
ĐS: 3


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao động điều hòa
Gửi bởi: hocsinhIU trong 03:03:27 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
vẽ vecto quay, từ khoảng cách lớn nhất => độ lệch pha là pi/6
khi M có động năng = 3 lần thế năng thì nó lệch góc pi/3 so với Ox => N lệch góc pi/6 so với Ox
=> động năng N = 1/3 lần thế năng của N
2 vật cùng biên độ cừng tần số => cùng năng lượng
=>  Tỉ số  thế năng của N và động năng của M vào  thời điểm này là  3


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao động điều hòa
Gửi bởi: hocsinhIU trong 03:13:27 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
mình đọc nhầm, mình chỉnh lại:
vẽ vecto quay, từ khoảng cách lớn nhất => độ lệch pha là pi/3
khi M có động năng = 1/3 lần thế năng thì nó lệch góc pi/6 so với Ox => N lệch góc -pi/6 so với Ox
=> động năng N = 1/3 lần thế năng của N
2 vật cùng biên độ cừng tần số cùng khối lượng => cùng năng lượng
=>  Tỉ số  thế năng của N và động năng của M vào  thời điểm này là  3