Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 01:44:21 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17143Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: nhaibendtb trong 01:44:21 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u=120[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t(V) vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm có L=[tex]\frac{1}{\pi }[/tex] và tụ C thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây và tụ C lần lượt là 160V và 56V.Điện trở thuần của cuộn dây là?
A.128
B.332
C.75
D.24


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 02:20:28 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
[tex]u_{dây}+ u_{C}= u[/tex]
áp dụng định lý hàm cos => cos góc lệch [tex]u_{dây}[/tex] và [tex]u_{C}[/tex] bằng 4/5
=> cos góc lệch giữa [tex]u_{dây}[/tex] và i là 3/5
=> r = 3ZL/4 =75