Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:06:03 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17142Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 12:06:03 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nho thay giup do
câu 32 một sợi dây đàn hồi rất dài,có đầu A dao động với tần số f theo phuơng vuông góc với sợi dây với tốc độ truyền sóng v=20m/s Hỏi tần số f phải có giá trị nào để điểm M trên dây và cách A một đoạn !m luôn dao động cùng pha với A.Cho biết tần số 20 Hz <= f <= 50Hz


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:04:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nho thay giup do
câu 32 một sợi dây đàn hồi rất dài,có đầu A dao động với tần số f theo phuơng vuông góc với sợi dây với tốc độ truyền sóng v=20m/s Hỏi tần số f phải có giá trị nào để điểm M trên dây và cách A một đoạn 1m luôn dao động cùng pha với A.Cho biết tần số 20 Hz <= f <= 50Hz
MA dao động cùng pha nên: MA = k[tex]\lambda[/tex][tex]\rightarrow \lambda =1/k(m)=v/f\rightarrow f=20k\Rightarrow 20\leq f\leq 50\rightarrow 1\leq k\leq 2,5\rightarrow k=1,2\Rightarrow f = 20Hz, 40Hz[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 08:03:39 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
chỗ suy ra k = 1,2 là sao vậy  [-O<