Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 07:45:12 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17139Tiêu đề: Một câu lý thuyết vận dụng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Lazy Girl trong 07:45:12 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Trong thí nghiệm y-âng với ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex]. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến hai khe S1 và S2 bằng [tex]\lambda[/tex]. Khi đó tại Ở cửa màn sẽ có...???
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết vận dụng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:57:13 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Trong thí nghiệm y-âng với ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex]. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến hai khe S1 và S2 bằng [tex]\lambda[/tex]. Khi đó tại Ở cửa màn sẽ có...???
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ ạ.
S thường đối xứng S1,S2 hay SS1-SS2=0 thì ở vị trí x=0 là vân sáng có k=0
S dịch xuống sao cho SS1-SS2=lambda thì x=0 là vân sáng có k=-1 (hệ vân đã dịch lên 1 đoạn đúng bằng i), nếu quan sát trên màn thì ta thấy hệ vân trước và sau khi dịch hầu như không đổi


Tiêu đề: Trả lời: Một câu lý thuyết vận dụng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Lazy Girl trong 08:00:55 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Trong thí nghiệm y-âng với ánh sáng đơn sắc [tex]\lambda[/tex]. Khi dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến hai khe S1 và S2 bằng [tex]\lambda[/tex]. Khi đó tại Ở cửa màn sẽ có...???
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ ạ.
S thường đối xứng S1,S2 hay SS1-SS2=0 thì ở vị trí x=0 là vân sáng có k=0
S dịch xuống sao cho SS1-SS2=lambda thì x=0 là vân sáng có k=-1 (hệ vân đã dịch lên 1 đoạn đúng bằng i), nếu quan sát trên màn thì ta thấy hệ vân trước và sau khi dịch hầu như không đổi
Em gõ sai mà thầy vẫn hiểu :)