Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 07:40:26 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17138Tiêu đề: Bài tập với ánh sáng trắng
Gửi bởi: Lazy Girl trong 07:40:26 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ 760 nm có bao nhiêu vân sáng nữa của các bức xạ khác?
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập với ánh sáng trắng
Gửi bởi: cuongthich trong 08:00:15 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ 760 nm có bao nhiêu vân sáng nữa của các bức xạ khác?
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ ạ.
ta có [tex]x=4\frac{760D}{a}[/tex](1) những đểm cho vân sáng tại x thỏa mản x=[tex]\frac{k\lambda D}{a} (2) từ 1 và 2
4.760=k[tex]\lambda[/tex][tex]\rightarrow \lambda =\frac{4.760}{k}[/tex]
vì [tex]380\leq \lambda \leq 760[/tex] em thay [tex]\lambda[/tex] vào tìm k


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập với ánh sáng trắng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:14:12 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ 760 nm có bao nhiêu vân sáng nữa của các bức xạ khác?
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ ạ.
bài này giảm bớt giải PT bằng cách bấm máy tính.
chọn mode 7 (table) nhập biểu thức lambda giống thầy Cường nhé em: f(x)=a.x/kD
Start = 1
End = 25
Step = 1
kết quả ra luôn lambda và k
(lưu ý k em nhập làm biến " alpha + x")