Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuatehacam95 trong 02:11:28 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17136Tiêu đề: Bài điện xoay chiều tìm điện lượng
Gửi bởi: chuatehacam95 trong 02:11:28 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn dây dẫn là i=4.cos(100π.t+π6); trong đó t (s) và i (A). Điện lượng đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 0,25 chu kỳ kể từ lúc i=0 là:
A. 0,006(C)
B. 0,0025(C)
C. 0,004(C)
D. 1/25π(C)
Cho em hỏi cách tổng quát tìm điện lượng ạ.....có thể tìm bằng vòng tròn lượng giác không ạ. Nếu có thể mong các thầy cô cho em cái hình để dễ hiểu ạ...em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều tìm điện lượng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:26:46 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn dây dẫn là i=4.cos(100π.t+π6); trong đó t (s) và i (A). Điện lượng đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 0,25 chu kỳ kể từ lúc i=0 là:
A. 0,006(C)
B. 0,0025(C)
C. 0,004(C)
D. 1/25π(C)
Cho em hỏi cách tổng quát tìm điện lượng ạ.....có thể tìm bằng vòng tròn lượng giác không ạ. Nếu có thể mong các thầy cô cho em cái hình để dễ hiểu ạ...em cảm ơn
+
công thức tổng quát:
[tex]\Delta q = \int_{t1}^{t2}{i.dt}[/tex]
(em tìm t1 ứng với i=0, và t2=t1+T/4)
+ em cũng có thể dùng CT
[tex]\Delta q = |q2-q1|[/tex] (q2,q1 là giá trị tức thì ứng với t1 và t2)
VD bài trên
do q chậm pha hơn i 1 góc 90 độ ==> [tex]q=Io/w . cos(wt-\pi/3)[/tex]
(em tìm t1 ứng với i=0, và t2=t1+T/4 rồi thế vào PT q sẽ được q1 và q2)
+ Bài này có thể làm nhanh bằng quan hệ q và i
[tex]i1=0 ==> q1=(+-)Qo[/tex]
sau 0,25s tức là T/4
[tex]i2=(+,-)Io ==> q2=0[/tex]
==> [tex]\Delta q=Qo=Io/w[/tex]