Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuatehacam95 trong 01:44:27 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17135Tiêu đề: Bài sóng dừng thi thử tháng 4 hocmai cần giải đáp
Gửi bởi: chuatehacam95 trong 01:44:27 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có biên độ cực đại là 4cm. Tại hai điểm P và Q cách nhay 9cm có biên độ sóng dừng như nhau và bằng 2cm;các điểm nằm trong khoảng PQ dao động có biên độ lớn hơn 2cm . Biết tần số sóng là 12 Hz, tốc độ truyền sóng là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 4,32 m/s
B. 12,96 m/s
C. 6,48 m/s
D. 3,24 m/s
Mong các thầy cô giai chi tiết giúp em vs ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng dừng thi thử tháng 4 hocmai cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:35:57 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có biên độ cực đại là 4cm. Tại hai điểm P và Q cách nhay 9cm có biên độ sóng dừng như nhau và bằng 2cm;các điểm nằm trong khoảng PQ dao động có biên độ lớn hơn 2cm . Biết tần số sóng là 12 Hz, tốc độ truyền sóng là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. 4,32 m/s
B. 12,96 m/s
C. 6,48 m/s
D. 3,24 m/s
Mong các thầy cô giai chi tiết giúp em vs ạ
các điệm có biên độ bằng nhau thì đối xứng với nhau qua bụng hay nút, trong TH bài toán do giả thiết nói trong khoảng giữa P,Q có các điểm dao độ với biên độ lớn hơn 2cm hay lớn hơn aP và aQ ==> P,Q thuộc trên cùng 1 bó hay chúng đối xứng qua bụng.
+ CT biên độ sóng dừng tại P : [tex]aP=Abung.cos(2\pi.d/\lambda)[/tex] (d khoảng cách từ P đến bụng gần nó)
==> [tex]d=\ambda/6 ==> PQ=\lambda/3 ==> \lambda=27cm ==> v=3,24m[/tex]