Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 12:05:59 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17132Tiêu đề: Bài tập về dao động điện từ với tụ có 2 bản A, B
Gửi bởi: Lazy Girl trong 12:05:59 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L cà tụ C có hai bản A, B. Trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì T, biên độ điện tích của tụ điện bằng q0. Tại thời điểm t, điện tích bản A là qA = q0/2 và đang giảm, sau khoảng thời gian [tex]\Delta t[/tex] nhỏ nhất thì điện tích của bản B là qB= q0/2. Tìm tỉ số giữa [tex]\Delta t[/tex] và T.
Mong sớm nhận đc sựu giúp đỡ ạ.
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điện từ với tụ có 2 bản A, B
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:02:53 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L cà tụ C có hai bản A, B. Trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì T, biên độ điện tích của tụ điện bằng q0. Tại thời điểm t, điện tích bản A là qA = q0/2 và đang giảm, sau khoảng thời gian [tex]\Delta t[/tex] nhỏ nhất thì điện tích của bản B là qB= q0/2. Tìm tỉ số giữa [tex]\Delta t[/tex] và T.
Mong sớm nhận đc sựu giúp đỡ ạ.
+
Điện tích trên 2 bản tụ điện luôn bằng nhau về độ lớn và luôn trái dấu nhau hay qA=-qB. Khi khảo sát biến thiên q ta thường khảo sát biến thiên trên 1 bàn. do vậy trong TH này \Delta t chính là TG ngắn nhất để qA=Qo/2 giảm xuống còn qA=-qB=-Qo/2
==> [tex]\Delta t = 2T/12=T/6[/tex]
+ Em lấy bản B ra khảo sát cũng được: lúc đầu qB=-qA=-Qo/2 đang tăng(xét cả dấu nhé), lúc sau là qB=Qo/2


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập về dao động điện từ với tụ có 2 bản A, B
Gửi bởi: Lazy Girl trong 07:06:44 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Em cam on thay rat nhieu a :)