Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 11:44:20 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17130Tiêu đề: kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 11:44:20 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và Fe3O4 bằng HNO3 thu được 2,24l khí NO
Nếu thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được khí gì? thể tích bằng bao nhiêu?

Nhờ mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 11:55:54 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Chú ý: Bạn đăng sai quy định, nhắc nhở và sửa hộ rồi, lần sau chú ý đọc kỹ quy định trước khi đăng bài

Bảo toàn e có [tex]n_{SO_2}=\dfrac{0,1.3}{2}=0,15 \rightarrow V=3,36l[/tex]