Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 11:04:58 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17126Tiêu đề: dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nogood trong 11:04:58 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số f = 0,5Hz dọc theo 2 đường song song kề nhau và song song Ox
Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên 1 đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông Ox
Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10cm
Tại thời điểm t1 hai vật ngang nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 5cm


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:17:45 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
xem
http://d.violet.vn/uploads/resources/610/3013681/preview.swf


Tiêu đề: Trả lời: dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:30:43 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng tần số f = 0,5Hz dọc theo 2 đường song song kề nhau và song song Ox
Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên 1 đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông Ox
Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10cm
Tại thời điểm t1 hai vật ngang nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 5cm
Phương trình khoảng cách đại số giữa 2 vật có dạng [tex]\Delta x = x2-x1=Acos(\omega.t)=10.cos(\pi.t)[/tex]
khi t1 ==> [tex]\Delta x=0[/tex]
để [tex]\Delta x = (+,-)5 =(+,-) A/2 ==>\Delta t=T/12=1/6s[/tex]