Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lina trong 08:51:33 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17124



Tiêu đề: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: lina trong 08:51:33 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
hạt nhân [tex]Rn^{222}_{86}[/tex] đứng yên ,phóng xạ anpha và biên  thành hạt nhân con X  ,lấy khối lượng hạt  nhân tính theo đơn vị u bằng số khối ,hỏi có bao nhiêu phần trăm năng lượng toả ra chuyển thành động năng hạt anpha  là

nhờ mn giúp em .em cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: vinhbkis trong 09:00:27 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
hạt nhân [tex]Rn^{222}_{86}[/tex] đứng yên ,phóng xạ anpha và biên  thành hạt nhân con X  ,lấy khối lượng hạt  nhân tính theo đơn vị u bằng số khối ,hỏi có bao nhiêu phần trăm năng lượng toả ra chuyển thành động năng hạt anpha  là

nhờ mn giúp em .em cảm ơn ạ
Bạn để ý đến 2 pt
denta E= K(anpha) + K(X).
m(anpha).K(anpha)= m(X). K(X)
Rút K(X) từ pt thứ 2 thế ngược vào 1, từ đây bạn có tỉ lệ giữa denta E và K(anpha).