Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:50:29 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17096Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 09:50:29 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 32 một sợi dây đàn hồi rất dài,có đầu A dao động với tần số f theo phuơng vuông góc với sợi dây với tốc độ truyền sóng v=20m/s Hỏi tần số f phải có giá trị nào để điểm M trên dây và cách A một đoạn !m luôn dao động cùng pha với A.Cho biết tần số 20 Hz <= f <= 50Hz


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: cuongthich trong 07:50:14 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 32 một sợi dây đàn hồi rất dài,có đầu A dao động với tần số f theo phuơng vuông góc với sợi dây với tốc độ truyền sóng v=20m/s Hỏi tần số f phải có giá trị nào để điểm M trên dây và cách A một đoạn !m luôn dao động cùng pha với A.Cho biết tần số 20 Hz <= f <= 50Hz
bài này thầy nhớ có giải một lần rồi thì phải:
vì em không cho A cách M một đoạn bao nhiêu nên thầy hướng dẫn qua em tự thay số
độ lệch pha A và M [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{2\pi df}{v}=2k\pi \rightarrow f=\frac{kv}{d}[/tex]
vì [tex]20\leq f\leq 50\rightarrow 20\leq \frac{kv}{d}\leq 50[/tex]
thay số tìm giá trị của k thay vào biểu thức f=[tex]\frac{kv}{d}[/tex] em tính ra f
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:41:38 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 32 một sợi dây đàn hồi rất dài,có đầu A dao động với tần số f theo phuơng vuông góc với sợi dây với tốc độ truyền sóng v=20m/s Hỏi tần số f phải có giá trị nào để điểm M trên dây và cách A một đoạn !m luôn dao động cùng pha với A.Cho biết tần số 20 Hz <= f <= 50Hz
bài này cũng có thể tính nhanh bằng chức năng máy tính mode table hay thế đáp án


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 12:13:58 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
bài này cũng có thể tính nhanh bằng chức năng máy tính mode table hay thế đáp án
như thế nào vậy thầy [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:17:50 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
bài này cũng có thể tính nhanh bằng chức năng máy tính mode table hay thế đáp án
như thế nào vậy thầy [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<
lấy lại KQ thầy cường f=kv/d
chỉnh mode table (7)
nhập f(x)=x.v/d (x chính là k nhập alpha x)
start 1
end 25
step 1
KQ hiển thị 1 cột là giá trị k, một cột là giá trị f (em xem f chạy trong vùng f của BĐT mà nhận)