Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:32:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17095Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 09:32:36 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết giúp
câu 31  một nguồn O dao động với tần số 50 Hz,tạo ra sóng trêm mặt nước ,có biên độ 3cm,coi như ko đổi khi sóng truyền đi , biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm, Điểm M nằm trên mặt nứơc cách nguồn O một đoạn 5cm,chọn t=0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2 cm và đang giảm,Li độ dao động tại M vào thời điểm t2=(t1+2,005)s bằng bao n hiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:36:57 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết giúp
câu 31  một nguồn O dao động với tần số 50 Hz,tạo ra sóng trêm mặt nước ,có biên độ 3cm,coi như ko đổi khi sóng truyền đi , biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm, Điểm M nằm trên mặt nứơc cách nguồn O một đoạn 5cm,chọn t=0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.Tại thời điểm t1 li độ dao động tại M bằng 2 cm và đang giảm,Li độ dao động tại M vào thời điểm t2=(t1+2,005)s bằng bao n hiêu
Ta có: [tex]t_{2}=t_{1}+100T+T/4[/tex]
Dùng vecto quay trên đường tròn, ta được từ t1 đến t2 thì vecto Um tạo trục góc 41,81 độ về hướng âm (chịu khó vẽ hình nhé)
Suy ra uM = -3cos41,81


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 12:09:46 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Ta có: [tex]t_{2}=t_{1}+100T+T/4[/tex]
Dùng vecto quay trên đường tròn, ta được từ t1 đến t2 thì vecto Um tạo trục góc 41,81 độ về hướng âm (chịu khó vẽ hình nhé)
Suy ra uM = -3cos41,81
không tính được [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:30:36 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
Thử xem hình: