Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 09:16:34 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17093Tiêu đề: Phương trình lượng giác.
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 09:16:34 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Giải phương trình:
[tex]\dfrac{2\sin\left(\dfrac{\pi }{2}-2x \right)+2\sin2x}{\cos x}=4\cos4x[/tex]
Mong mọi người giúp đỡ  [-O<