Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 07:44:29 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17087Tiêu đề: Con lắc đơn "xuống dốc"
Gửi bởi: Lazy Girl trong 07:44:29 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
một con lắc đơn có chiều dài 0,5 m treo ở trần một ô tô đang xuống dốc nghiêng với phương ngang một góc 300. Lấy g=10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc khi ô tô xuống dốc có hệ số ma sát 0,2 là???
Mong sớm được giúp đỡ ạ


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn "xuống dốc"
Gửi bởi: tsag trong 07:50:03 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Bạn áp dụng công thức
T=2[tex]\Pi[/tex][tex]\sqrt{\frac{l}{(gcos\alpha ).(1+\mu ^{2})}}[/tex]
Thấy đúng thì nhớ thanks giúp mình nha


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn "xuống dốc"
Gửi bởi: tsag trong 08:40:50 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
bạn ơi, minh đánh thiếu dấu căn
T=2[tex]\prod{}[/tex].[tex]\sqrt{\frac{l}{(gcos\alpha ).(\sqrt{1+\mu ^{2}})}}[/tex]