Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 06:59:52 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17082Tiêu đề: Bài tập DĐĐH.
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:59:52 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
1. Li độ của một vật dao động điều hòa có biểu thức [tex]x=8\cos\left(2\pi t-\pi\right)\,\,(cm).[/tex] Độ dài quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian [tex]\dfrac{8}{3}\,s[/tex] tính từ thời điểm ban đầu là:
    A. [tex]80\,cm[/tex]                       B. [tex]82\,cm[/tex]                          C. [tex]84\,cm[/tex]                         D. [tex]80+2\sqrt{2}\,cm[/tex]

2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình [tex]x=2\cos \left(2\pi t+\dfrac{\pi}{4}\right)\,\,(cm).[/tex] Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian từ lúc [tex]t_1=1s[/tex] đến [tex]t_2=4,625s[/tex] là:
    A. [tex]7,45\,cm/s[/tex]                  B. [tex]8,11\,cm/s[/tex]                     C. [tex]7,16\,cm/s[/tex]                   D. [tex]7,86\,cm/s[/tex]
Mong mọi người giúp đỡ ạ, em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập DĐĐH.
Gửi bởi: tsag trong 07:32:41 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu1
8/3s=2,5T+T/6
Vẽ vòng tròn =>S=2,5.4.8+A/2=84