Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:16:40 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17080Tiêu đề: bài về thuyết tương đối
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:16:40 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
giúp mình bài này với nhé
Một hạt có động năng tương đối tính gấp 2 lần động năng cổ điển (tính theo cơ học Niuton). vận tốc của hạt đó bằng :
A. v=0,866c
B. v= 0,786c
C. v= 0,707c
D. v= 0,672c
đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: bài về thuyết tương đối
Gửi bởi: tsag trong 06:19:11 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Wd1 = m.c^2 = 2.Wdo = 2.mo.c^2
=> m = 2.mo
<=> mo/can( 1 - (v/c)^2 ) = 2.mo
<=> can( 1 - (v/c)^2 ) = 1/2
<=> 1 - (v/c)^2 = 1/4
<=> (v/c)^2 = 3/4
<=> v/c = (can3)/2
=> v = c.(can3)/2


Tiêu đề: Trả lời: bài về thuyết tương đối
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:40:55 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
bạn ơi, mình cũng tính như bạn nhưng đáp án là B cớ.


Tiêu đề: Trả lời: bài về thuyết tương đối
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:57:43 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
xem


Tiêu đề: Trả lời: bài về thuyết tương đối
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:03:21 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2013
Wd1 = m.c^2 = 2.Wdo = 2.mo.c^2
=> m = 2.mo
<=> mo/can( 1 - (v/c)^2 ) = 2.mo
<=> can( 1 - (v/c)^2 ) = 1/2
<=> 1 - (v/c)^2 = 1/4
<=> (v/c)^2 = 3/4
<=> v/c = (can3)/2
=> v = c.(can3)/2

tsag xem lại khái niệm về động năng đi
ban cơ bản thì là SGK trang 179