Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: probmt114 trong 03:50:30 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17073Tiêu đề: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: probmt114 trong 03:50:30 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu 28: Cho mạch điện AB gồm R, tụ C và cuộn dây có độ tự cảm L,r mắc nối tiếp.M là điểm giữa R và C, N là điểm nối giữa C và cuộn dây . Đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}=100\sqrt{6}cos100pit[/tex] (V),  cho R = 100 ôm , I = 1A. Biết uAB trễ pha pi/6 so với uMB , uAB lệch pha pi/2 so với uAN . Công suất tiêu thụ của cuộn dây là :
A. 100 W  B. 150W    C. 50 W  D. 40 W
Câu 30: Một nhà máy điện nguyên tử dùng nhiên liệu là [tex]U^{235}_{92}[/tex] có công suất  là 100 MW. Biết rằng mỗi tử  [tex]U^{235}_{92}[/tex] bị phân hạch tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV.  Để nhà máy trên hoạt động liên tục trong một năm ( 365 ngày ) thì cần cung cấp cho nhà máy một khối lượng [tex]U^{235}_{92}[/tex] nguyên chất là 192,26kg .Hiệu suất của nhà máy điện đó là:
A. 20%        B. 80 %    C.40%   D.50%
Câu này em tính ra có 32% ak
Câu 31: Dùng hạt α làm đạn bắn phá hạt nhân N đang đứng yên gây ra phản ứng: [tex]\alpha +N^{14}_{7}=p +O^{17}_{8}[/tex]. Biết năng lượng thu vào trong mỗi phản ứng là 1,21 MeV và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc.Lấy khối lượng của các hạt nhân tính ra đơn vị (u) bằng số khối A của chúng. Động năng của hạt α là :
A. 1,556 MeV  B. 0,321 MeV  C. 3,112 MeV   D. 1,656 MeV
nhờ mn giúp em


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: tsag trong 04:19:19 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
Năng lượng của 192,26kg U235 W =[tex]\frac{192260}{235}[/tex] .NA.200.1,6.10^-13=...
Năng lượng của nhà máy điện P=100.10^6.365.86400=...
H= (P/W).100=20%Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 04:44:43 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
với alpha là góc lệch giữa UR và UMB
vẽ vecto quay ra rồi áp dụng định lý hàm sin sẽ
ta có
[tex]\frac{sin\alpha}{U_{AB}}=\frac{sin\frac{\Pi}{6}}{U_{R}}[/tex]
=> [tex]sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
=> [tex]U_{MB}[/tex] lệch góc pi/3 so với I
áp dụng định lý hàm cos cho tam giác đó để tìm ra giá trị hiệu dụng UMB
có U, I và độ lệch pha => công suất trên r


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: superburglar trong 05:12:02 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu 28: Cho mạch điện AB gồm R, tụ C và cuộn dây có độ tự cảm L,r mắc nối tiếp.M là điểm giữa R và C, N là điểm nối giữa C và cuộn dây . Đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}=100\sqrt{6}cos100pit[/tex] (V),  cho R = 100 ôm , I = 1A. Biết uAB trễ pha pi/6 so với uMB , uAB lệch pha pi/2 so với uAN . Công suất tiêu thụ của cuộn dây là :
A. 100 W  B. 150W    C. 50 W  D. 40 W
Câu 30: Một nhà máy điện nguyên tử dùng nhiên liệu là [tex]U^{235}_{92}[/tex] có công suất  là 100 MW. Biết rằng mỗi tử  [tex]U^{235}_{92}[/tex] bị phân hạch tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV.  Để nhà máy trên hoạt động liên tục trong một năm ( 365 ngày ) thì cần cung cấp cho nhà máy một khối lượng [tex]U^{235}_{92}[/tex] nguyên chất là 192,26kg .Hiệu suất của nhà máy điện đó là:
A. 20%        B. 80 %    C.40%   D.50%
Câu này em tính ra có 32% ak
Câu 31: Dùng hạt α làm đạn bắn phá hạt nhân N đang đứng yên gây ra phản ứng: [tex]\alpha +N^{14}_{7}=p +O^{17}_{8}[/tex]. Biết năng lượng thu vào trong mỗi phản ứng là 1,21 MeV và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc.Lấy khối lượng của các hạt nhân tính ra đơn vị (u) bằng số khối A của chúng. Động năng của hạt α là :
A. 1,556 MeV  B. 0,321 MeV  C. 3,112 MeV   D. 1,656 MeV
nhờ mn giúp em
Câu 31:
HD:
+ Bảo toàn năng lượng có [tex]K_{\alpha }+\Delta E=K_{P}+K_{O}(1)[/tex]
+ vì các hạt có cùng vận tốc nên: [tex]m_{\alpha }.K_{\alpha }=(m_{P}+m_{O}).(K_{P}+K_{O})(2)[/tex]
Từ (1)(2)==>đáp án=....


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: tsag trong 05:17:42 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Bạn super có thể giải thích giúp mình tại sao có (2) k, mình cám ơn trước nha


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: JoseMourinho trong 05:46:55 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Cách của mình
Đặt manpha =m1
      mp=m2
      mO=m3
Bảo toàn động lượng
m1.v1=m2.v2+m3.v3=(m2+m3)v
=> v1/v =(m2+m3)/m1
Bình phương lên ta có
W1=.....WO
và W1=....Wp
Bảo toàn năng lượng nữa là OK


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: probmt114 trong 09:44:40 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
Năng lượng của 192,26kg U235 W =[tex]\frac{192260}{235}[/tex] .NA.200.1,6.10^-13=...
Năng lượng của nhà máy điện P=100.10^6.365.86400=...
H= (P/W).100=20%


mình bấm đi bấm lại mấy lần rồi ra 32% mà bạn....xem lại thử đi bạn


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: probmt114 trong 10:29:58 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Câu 28: Cho mạch điện AB gồm R, tụ C và cuộn dây có độ tự cảm L,r mắc nối tiếp.M là điểm giữa R và C, N là điểm nối giữa C và cuộn dây . Đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều [tex]u_{AB}=100\sqrt{6}cos100pit[/tex] (V),  cho R = 100 ôm , I = 1A. Biết uAB trễ pha pi/6 so với uMB , uAB lệch pha pi/2 so với uAN . Công suất tiêu thụ của cuộn dây là :
A. 100 W  B. 150W    C. 50 W  D. 40 W
Câu 30: Một nhà máy điện nguyên tử dùng nhiên liệu là [tex]U^{235}_{92}[/tex] có công suất  là 100 MW. Biết rằng mỗi tử  [tex]U^{235}_{92}[/tex] bị phân hạch tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV.  Để nhà máy trên hoạt động liên tục trong một năm ( 365 ngày ) thì cần cung cấp cho nhà máy một khối lượng [tex]U^{235}_{92}[/tex] nguyên chất là 192,26kg .Hiệu suất của nhà máy điện đó là:
A. 20%        B. 80 %    C.40%   D.50%
Câu này em tính ra có 32% ak
Câu 31: Dùng hạt α làm đạn bắn phá hạt nhân N đang đứng yên gây ra phản ứng: [tex]\alpha +N^{14}_{7}=p +O^{17}_{8}[/tex]. Biết năng lượng thu vào trong mỗi phản ứng là 1,21 MeV và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc.Lấy khối lượng của các hạt nhân tính ra đơn vị (u) bằng số khối A của chúng. Động năng của hạt α là :
A. 1,556 MeV  B. 0,321 MeV  C. 3,112 MeV   D. 1,656 MeV
nhờ mn giúp em
Câu 31:
HD:
+ Bảo toàn năng lượng có [tex]K_{\alpha }+\Delta E=K_{P}+K_{O}(1)[/tex]
+ vì các hạt có cùng vận tốc nên: [tex]m_{\alpha }.K_{\alpha }=(m_{P}+m_{O}).(K_{P}+K_{O})(2)[/tex]
Từ (1)(2)==>đáp án=....

bạn giải thích hệ thúc (2) giúp mình dược không


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: probmt114 trong 10:43:00 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
với alpha là góc lệch giữa UR và UMB
vẽ vecto quay ra rồi áp dụng định lý hàm sin sẽ
ta có
[tex]\frac{sin\alpha}{U_{AB}}=\frac{sin\frac{\Pi}{6}}{U_{R}}[/tex]
=> [tex]sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
=> [tex]U_{MB}[/tex] lệch góc pi/3 so với I
áp dụng định lý hàm cos cho tam giác đó để tìm ra giá trị hiệu dụng UMB
có U, I và độ lệch pha => công suất trên r

mình không hiểu bạn vẽ giản đò như thế nào, bạn giải thích cho mình được không


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài chuyên nguyễn trãi cần giúp
Gửi bởi: yentho trong 10:56:55 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
câu 31 (2) là như nào vậy ?