Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hocsinhIU trong 01:52:25 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17059Tiêu đề: bài tập dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:52:25 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=100g, dao động trên mặt phẳng ngang, được kéo nhẹ giãn 6cm. Hệ số ma sát muy=0,3. Thời gian chuyển động thẳng cảu vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất lần đầu tiên là:
A.pi/10 B.pi/20 C.pi/30 D.pi/60

em cần đáp án chi tiết ạ
cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:20:57 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Con lắc lò xo có độ cứng k=100N/m, khối lượng vật nặng m=100g, dao động trên mặt phẳng ngang, được kéo nhẹ giãn 6cm. Hệ số ma sát muy=0,3. Thời gian chuyển động thẳng cảu vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất lần đầu tiên là:
A.pi/10 B.pi/20 C.pi/30 D.pi/60

em cần đáp án chi tiết ạ
cảm ơn mọi người

"Chu kì" của con lắc : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} =\frac{ \pi }{5}\sqrt{0,1} s[/tex]

Ta có : [tex]x_{0} = \frac{\mu mg}{k} = 0,3 cm[/tex]

Biên độ dao động trong giai đoạn đầu tiên : [tex]A = d - x_{0} = 6 - 0,3 = 5,7 cm[/tex]

Thời gian cần tìm : [tex]\Delta t = \frac{T}{2} + \Delta t'[/tex]

Với [tex]\Delta t'[/tex] là thời gian vật đi từ vị trí cân bằng tạm x = 0 đến vị trí mà lò xo không biến dạng lần đầu tiên : x = 0,3 cm .

Dễ thấy giá trị của  [tex]\Delta t'[/tex] là một số không đẹp nên kết quả không thể có trong các đáp án đưa ra của bài !

*** Nếu chỉnh giả thiết k = 10 N/m ta có đáp số trong đáp án của bài :

"Chu kì" của con lắc : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} =\frac{ \pi }{5} s[/tex]

Ta có : [tex]x_{0} = \frac{\mu mg}{k} = 3 cm[/tex]

Biên độ dao động trong giai đoạn đầu tiên : [tex]A = d - x_{0} = 6 - 3 = 3 cm[/tex]

Thời gian cần tìm : [tex]\Delta t = \frac{T}{4} + \Delta t'[/tex]

Với [tex]\Delta t'[/tex] là thời gian vật đi từ vị trí cân bằng tạm x = 0 đến vị trí mà lò xo không biến dạng lần đầu tiên : x = 3 cm = A  chính là T/4

Vậy thời gian cần tìm : [tex]\Delta t = \frac{T}{4} + \frac{T}{4} = \frac{ \pi }{10} s[/tex]