Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 05:49:46 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17050Tiêu đề: Bài tập về laze?
Gửi bởi: Thuy203 trong 05:49:46 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp em ạ
 Người ta dùng 1 loại laze có công
suất P=12w làm dao mổ. Tia laze
chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở
phần đó boc hơi và mô bi cắt .
Nhiệt dumg riêng của nước là
4186J/kg.độ. Nhiệt hóa hơi của
nuớc là L=2260kj/kg, nhiệt độ cơ
thể là 37 độ, khối luog riêng của
nước là 1g/cm3 . Thểt tich nước
mà laze làm bốc hơi trong 1s là?
Các tùy chọn khác...


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về laze?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:00:29 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp em ạ
 Người ta dùng 1 loại laze có công
suất P=12w làm dao mổ. Tia laze
chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở
phần đó boc hơi và mô bi cắt .
Nhiệt dumg riêng của nước là
4186J/kg.độ. Nhiệt hóa hơi của
nuớc là L=2260kj/kg, nhiệt độ cơ
thể là 37 độ, khối luog riêng của
nước là 1g/cm3 . Thểt tich nước
mà laze làm bốc hơi trong 1s là?
Các tùy chọn khác...
em xem link sau:
http://d.violet.vn/uploads/resources/610/3131805/preview.swf