Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 05:44:10 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17049Tiêu đề: Bài tập về laze
Gửi bởi: Thuy203 trong 05:44:10 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giải giúp em ạ
 Người ta dùng 1 loại laze có công suất P=12w làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở phần đó boc hơi và mô bi cắt . Nhiệt dumg riêng của nước là 4186J/kg.độ. Nhiệt hóa hơi của nuớc là L=2260kj/kg, nhiệt độ cơ thể là 37 độ, khối luog riêng của nước là 1g/cm3 . Thểt tich nước mà laze làm bốc hơi trong 1s là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về laze
Gửi bởi: EL_DHVD trong 05:50:40 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Bài này có vẻ thiếu thực tế thế nhỉ ?

Bảo toàn năng lượng :

P.t = m.c.(t'-t ) + m.lamda
<=> 12 = m . 4186 . 63 + m . 2260000 => m = .....  => V= m  / D

Bạn thi ban nâng cao sao ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về laze
Gửi bởi: Thuy203 trong 06:02:23 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Mình làm đề , đây phần cơ bản@@. Giải thich cho ming với


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về laze
Gửi bởi: EL_DHVD trong 07:22:11 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Trước hết , nước cần được đưa lên đến 100o để bắt đầu sôi . Sau một thời gian nào đó  nước sôi ở 100o , Nước bắt đầu bốc hơi . Bảo toàn năng lượng như trên là tính được khối lượng nước .