Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:19:31 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17043Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:19:31 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 30 Ω và đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10 Ω và cảm kháng ZL = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều uAB = 100√2cos(100πt) V. Thay đổi C thì thấy khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Dung kháng ZCM và điện áp UMB khi đó tương ứng bằng
A. 30 Ω và 25√2 V.
B. 60 Ω và 25 V.
C. 60 Ω và 25 V.
D. 30 Ω và 25 V.
Cho em hỏi bài này có công thức tính nhanh nào không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:40:00 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô giải giúp:
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 30 Ω và đoạn mạch MB gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10 Ω và cảm kháng ZL = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều uAB = 100√2cos(100πt) V. Thay đổi C thì thấy khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu. Dung kháng ZCM và điện áp UMB khi đó tương ứng bằng
A. 30 Ω và 25√2 V.
B. 60 Ω và 25 V.
C. 60 Ω và 25 V.
D. 30 Ω và 25 V.
Cho em hỏi bài này có công thức tính nhanh nào không ạ?
C=Cm mà U(rLC) min chỉ có thể là cộng hưởng ==> UR+Ur = U và ZL=ZC
(em làm tiếp nhé)