Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 11:57:21 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17038Tiêu đề: thắc mắc câu sóng cơ
Gửi bởi: msn trong 11:57:21 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Cho A,B,C,D ,E theo thứ tự là 5 nút liên tiếp trên 1 sợi dây có sóng dừng. M,N,P là các điểm bất kì của dây, lần lượt nằm trong các khoảng AB, BC, DE thì có thể rút ra kết luận là:
A. N cùng pha P, ngược pha M
B. M cùng pha P, ngược pha N
A. M cùng pha N, ngược pha P
D. Không thể biết được vì ko biết vị trí chính xác các điểm M, N, P

Em nghĩ là D nhưng đáp án là A, mọi người giải thik giùm nhé


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc câu sóng cơ
Gửi bởi: hocsinhIU trong 01:36:47 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
đáp án A là đúng vì M và N nằm trên 2 bó sóng liền nhau nên ngược pha, còn P và N nằm trên 2 bó sóng cách nhau bởi 1 bó sóng nữa nên chúng cùng pha


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc câu sóng cơ
Gửi bởi: msn trong 09:37:15 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
 
đáp án A là đúng vì M và N nằm trên 2 bó sóng liền nhau nên ngược pha, còn P và N nằm trên 2 bó sóng cách nhau bởi 1 bó sóng nữa nên chúng cùng pha


ủa, mình biết là 2 điểm đỗi xứng nhau qua nút sóng thì ngược pha, 2 điểm đối xứng nhau qua bụng sóng thì cùng pha mà bạn


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc câu sóng cơ
Gửi bởi: tsag trong 09:43:55 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
2 điểm đỗi xứng nhau qua nút sóng thì ngược pha, 2 điểm đối xứng nhau qua bụng sóng thì cùng pha
Điều này đúng

A là đúng vì M và N nằm trên 2 bó sóng liền nhau nên ngược pha, còn P và N nằm trên 2 bó sóng cách nhau bởi 1 bó sóng nữa nên chúng cùng pha
Điều này cũng đúng
"Chú ý: 2 điểm đối xứng qua bó thì nó phải nằm cung trên một bó=> 2 điểm nằm trên 2 bó sóng liền nhau thì ngược pha"
Vậy 2 ý kiến của 2 bạn đều đúng