Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:15:12 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17021Tiêu đề: Sóng điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:15:12 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung Co và cuộn cảm có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện Co của mạch dao động với tụ có điện dung?
Đáp án của họ : C =2Co
Bài này mình làm như sau ( nhưng ra đáp án không đúng)

Mắc song song Cb = C + Co
bước sóng tăng 3 lần
=> Cb tăng 9 lần
hay Cb = 9Co
=> C = 8Co
Tại sao lại sai được nhỉ?
Mong mọi người cho ý kiến


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 08:55:36 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
bài này bạn làm đúng đáp án, chắc người ta nhầm