Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 10:28:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17014Tiêu đề: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:28:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các thầy giúp
Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C. N là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u=U0cosωt (V) trong đó, U0có giá trị không đổi, ω có thể thay đổi được. Điều chỉnh tần số để điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị cực đại, khi đó uAN lệch pha góc 71,57 độ (tan71,57=3) so với uAB, công suất tiêu thụ của mạch khi đó là 200W. Hỏi khi điều chỉnh tần số để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Biết rằng hệ số công suất của đoạn mạch AN lớn hơn hệ số công suất của đoạn mạch AB.
A. 200can2
B. 200W
C. 400W
D. 400can2


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:37:58 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Hình như thầy bị nhầm wC max thành wL max rồi, Zc>ZL
Em biến đổi lại theo hướng như thầy thì ra 2 đáp án là 400W và 250W , em không loại được đa 250  8-xTiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:31:33 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
Hình như thầy bị nhầm wC max thành wL max rồi, Zc>ZL
Em biến đổi lại theo hướng như thầy thì ra 2 đáp án là 400W và 250W , em không loại được đa 250  8-x


ừ đúng rồi, em đăng bài lên lại đi thầy đánh bài đó lâu quá, lẩm cẩm vì nhớ lộn công thức làm công cốc, thầy xóa bài cũ đi nhé


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều khó
Gửi bởi: superburglar trong 04:10:55 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2013
Hình như thầy bị nhầm wC max thành wL max rồi, Zc>ZL
Em biến đổi lại theo hướng như thầy thì ra 2 đáp án là 400W và 250W , em không loại được đa 250  8-x


Vì bài toán khá dài nên mình nói luôn chỗ cuối để loại nghiệm.
Chắc c cũng ra kết quả cuối có 2 TH là
+[tex]ZC=3ZL;R=2ZL\Rightarrow cos\varphi _{AN}>cos\varphi _{AB}(tm)\Rightarrow P=400W[/tex]

+[tex]3ZL=3R=2ZC\Rightarrow cos\varphi _{AN}<cos\varphi _{AB}(loai)[/tex]