Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:54:00 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17012Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 09:54:00 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải giúp
câu 27 một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm R,L,C mắc theo thứ tự đó ,M là điểm nối giữa R và L, C là điểm nối giữa C và R . A,B là 2 điểm ở hai đầu đoạn mạch trên Đặt vào hai đầu  đoạn mạch 1 điện áp  xoay chiều ổn định thì điện áp giữa AN là uAN=180[tex]\sqrt{2}[/tex]cos (100.pi.t +pi/6) còn điện áp giữa hai đâu đoạn MB là uMB= 120[tex]\sqrt{3}[/tex]cos (100.pi.t- pi/4) Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch