Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:07:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17010Tiêu đề: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 09:07:54 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 24  một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa có cơ năng 1J ,lực đàn hồi cực đại 10N, khi vật qua vị trí cân bằng có v= 40pi cm/s Tính quãng đường lớn nhất vật có thể đi được sau 0,75s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: hocsinhIU trong 12:25:30 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
[tex]E=\frac{1}{2}kA^{2}[/tex]
[tex]F_{max}=kA[/tex]
lập tỉ số E và Fmax => A = 20 cm
Vmax = A. omega => omega = 2pi => T = 1s
0,75s ứng với 3/4 chu kì => góc quay là 2pi/3
vẽ giản đồ vecto => quãng đường là 20can3