Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:46:07 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17009Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 08:46:07 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đở
câu 23 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A.Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và lò xo đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A'. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và A'


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: traugia trong 09:11:48 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đở
câu 23 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A.Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và lò xo đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A'. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và A'
Tại vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì lò xo dãn một đoạn [tex]\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
=> Khi cố định điểm chính giữa của lò xo thì một phần năng lượng của con lắc được dự trữ trong phần lò xo ko dao động (K' = 2K)
                                          [tex]\Delta W = \frac{1}{2}2K(\frac{A}{2\sqrt{2}})^{2}[/tex]
Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:
              [tex]W' = W - \Delta W[/tex]
<=> [tex]\frac{1}{2}2KA'^{2} = \frac{1}{2}KA^{2} - \frac{1}{2}2K\frac{A^{2}}{8}[/tex]
[tex]\frac{A}{A'}=\sqrt{\frac{8}{3}}[/tex]

         


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:33:35 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Chú ý sử dụng chức năng tìm kiếm

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15331.0


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 10:12:22 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đở
câu 23 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A.Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và lò xo đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A'. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và A'
Tại vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì lò xo dãn một đoạn [tex]\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
=> Khi cố định điểm chính giữa của lò xo thì một phần năng lượng của con lắc được dự trữ trong phần lò xo ko dao động (K' = 2K)
                                          [tex]\Delta W = \frac{1}{2}2K[/tex] [tex](\frac{A}{2\sqrt{2}})^{2}[/tex]
Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có:
              [tex]W' = W - \Delta W[/tex]
<=> [tex]\frac{1}{2}2KA'^{2} = \frac{1}{2}KA^{2} - \frac{1}{2}2K\frac{A^{2}}{8}[/tex]
[tex]\frac{A}{A'}=\sqrt{\frac{8}{3}}[/tex]

  [tex]\Delta W = \frac{1}{2}2K[/tex] [tex](\frac{A}{2\sqrt{2}})^{2}[/tex]
ai giải thích  m giúp chỗ này với


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:26:26 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2013
  [tex]\Delta W = \frac{1}{2}2K[/tex] [tex](\frac{A}{2\sqrt{2}})^{2}[/tex]
ai giải thích  m giúp chỗ này với

Khi Lò xo Giãn một đoạn [tex]\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex] thì một nửa của lò xo giãn [tex]\frac{A}{2\sqrt{2}}[/tex] ( Do lò xo giãn đều )
Cả Lò xo có độ cứng K, thì 1 nửa lò xo có độ cứng 2K. ( Chiều dài tỉ lệ ngịch với độ cứng ).
Vậy phần năng lượng dự trữ trong Nửa lò xo giữ cố định này là [tex]\frac{(2K)\left(\frac{A}{2\sqrt{2}} \right)^2}{2}[/tex]

@Alex : trong bài của em , tại vị trí Cân bằng, lò xo không biến dạng nên một nửa lò xo bị giữ cố định sẽ không dự trữ năng lượng, nên nên W=W' , hay năng lượng đc bảo toàn như lời thầy QD nói.