Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lazy Girl trong 06:24:06 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17006Tiêu đề: một bài điển hình về tổng hợp dao động
Gửi bởi: Lazy Girl trong 06:24:06 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cũng phương cùng tần số trên trục Ox có phương trình: x1= 2[tex]\sqrt{3}[/tex]cos([tex]\omega[/tex]t - [tex]\frac{\prod{}}{2}[/tex]) và x2 = A2cos([tex]\omega t[/tex] + [tex]\varphi[/tex]2
). Phương trình dao động tổng hợp là x=2cos([tex]\omega t[/tex] + [tex]\varphi }[/tex]) với [tex]\varphi[/tex]2 - [tex]\varphi[/tex] = [tex]\frac{\prod{}}{3}[/tex]. Tìm biên độ và pha ban đầu của dao động thành phần thứ 2.
Mong thầy cô sớm giúp em ạ


Tiêu đề: Trả lời: một bài điển hình về tổng hợp dao động
Gửi bởi: hocsinhIU trong 06:46:46 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
bạn áp dụng định lý hàm cos
đầu tiên chọn cạnh X1 làm đáy => A2
sau đó chọn X2 làm đáy => độ lệch pha giữa X1 và X => phi