Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: khongphuoc trong 06:19:24 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17005Tiêu đề: hai bài lượng tử và dao động cơ nhờ mọi người
Gửi bởi: khongphuoc trong 06:19:24 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
câu 1: kim loại dùng làm catot của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là[tex]\lambda _{0}[/tex] công thoát electron là [tex]A_{0}[/tex]. chiếu vào bề mặt kim loại này chùm bức xạ có bước sóng [tex]\lambda = \frac{\lambda _{0}}{}3[/tex]
và để cho dòng quang điện vừa đủ triệt tiêu thì công của điện trường cản electron có giá trị.
a. Ao/4
b. Ao/2
c. Ao.2
d. Ao.3
 
câu 2: một con lắc lò xo treo với lò xo có chiều dài tự nhiên là 50cm. cứ sau những khoảng thời gian [tex]\Delta t = 0,2s <T[/tex] (T là chu kỳ) vật có vận tốc bằng nhau với độ lớn là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex] m/s tại những vị trí khác VTCB. lấy [tex]g = \pi ^{2} = 10 m/s^{2}[/tex]  chiều dài cực đại của lò xo theo cm:
a. 63.14
b. 75.14
c. 76.85
d. 86.85
 


Tiêu đề: Trả lời: hai bài lượng tử và dao động cơ nhờ mọi người
Gửi bởi: hocsinhIU trong 06:24:39 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
năng lượng 1 photon là [tex]A = \frac{hc}{\lambda}=3A_{o}[/tex]
=> động năng ban đầu là [tex]2A_{o}[/tex]
=> công điện trường là [tex]2A_{o}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: hai bài lượng tử và dao động cơ nhờ mọi người
Gửi bởi: hocsinhIU trong 06:33:02 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
câu 2: dựa vào giản đồ vecto
ta có [tex]\Delta t = T/4[/tex] => T= 0,8s
từ đó suy ra [tex]T = 2\Pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}} => \Delta l= 0,16 m[/tex]
và [tex]\omega = \frac{2\Pi}{T}=\frac{5\sqrt{10}}{2}[/tex]
mặt khác vận tốc cực đại là v=1 m/s => [tex]A=\frac{v}{\omega}= \frac{\sqrt{10}}{25}[/tex]
chiều dài cực đại là [tex]l_{max}= l_{o}+A+\Delta l[/tex]
đáp án là 78,65

mình có tính sai chỗ nào không ??Tiêu đề: Trả lời: hai bài lượng tử và dao động cơ nhờ mọi người
Gửi bởi: khongphuoc trong 07:13:07 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
năng lượng 1 photon là [tex]A = \frac{hc}{\lambda}=3A_{o}[/tex]
=> động năng ban đầu là [tex]2A_{o}[/tex]
=> công điện trường là [tex]2A_{o}[/tex]
bạn có thể giải thích thêm về việc động năng ban đầu = công điện trường k?


Tiêu đề: Trả lời: hai bài lượng tử và dao động cơ nhờ mọi người
Gửi bởi: khongphuoc trong 07:20:27 AM Ngày 13 Tháng Sáu, 2013
câu 2: dựa vào giản đồ vecto
ta có [tex]\Delta t = T/4[/tex] => T= 0,8s
từ đó suy ra [tex]T = 2\Pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}} => \Delta l= 0,16 m[/tex]
và [tex]\omega = \frac{2\Pi}{T}=\frac{5\sqrt{10}}{2}[/tex]
mặt khác vận tốc cực đại là v=1 m/s => [tex]A=\frac{v}{\omega}= \frac{\sqrt{10}}{25}[/tex]
chiều dài cực đại là [tex]l_{max}= l_{o}+A+\Delta l[/tex]
đáp án là 78,65

mình có tính sai chỗ nào không ??


lạ quá. trong đề kiểm tra k có đáp án 78.65 mình cũng tính ra như vậy......chắc sai đề.....thanks mọi người