Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimdu96 trong 05:21:46 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17000Tiêu đề: Bài toán con lắc lò xo
Gửi bởi: kimdu96 trong 05:21:46 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Bài toán 1:
Một CLLX treo thẳng đứng m=200g, k=50N/m. Từ vị trí cân bằng đưa vật dọc theo lò xo đến vị trí lò xo bị nén 4 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Tính từ thời điểm buông, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và đang giảm là: A. 0.116s       B. 0.1s         C. 0.3s              D.0.284s

Bài toán 2:
Một CLLX dao động điều hòa trên một mặt phẳng ngang. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 3s và 10cm. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t=0 là lúc con lắc đi qua li độ +5cm và đang chuyển động theo chiều dương. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn của lò xo có độ lớn cực tiểu là:
A. 1,25s           B. 1.5s              C. 1.75s                  D.1.125s

Nhờ mọi người giải giúp em hai bài toán này.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:33:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
câu 1 bạn xem link này http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7091.0
dùng chức năng tìm kiếm trước khi đăng topic


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo
Gửi bởi: hocsinhIU trong 05:46:45 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
câu 2:
độ lớn lực đàn hồi cực tiểu là bằng 0
vẽ giản đồ vecto ra sẽ thấy thời điểm đó vecto quay được góc [tex]\frac{5\Pi }{6}[/tex]
=> t = [tex]\frac{5T}{12}= 1,25s[/tex]