Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sonycorp trong 02:56:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16994Tiêu đề: Bài điện khó
Gửi bởi: sonycorp trong 02:56:49 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô và các bạn giúp em bài này với ạ!

Đặt vào 2 đầu đoạn mạch R-L-C nối tiếp một hiệu điện thế [tex]u=U_0cos \omega t, \omega[/tex] biến thiên. Có [tex]CR^2<2L[/tex]. Gọi [tex]V_1,V_2,V_3[/tex] lần lượt là các vôn kế mắc vào 2 đầu R,L,C. Khi tăng f thì thấy trên mỗi vôn kế đều có 1 giá trị cực đại. Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ giá trị cực đại khi tăng dần f là như thế nào?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện khó
Gửi bởi: namtoan trong 04:14:26 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
[tex]\omega _{L}=\sqrt{\frac{2}{2LC-R^{2}C^{2}}}, \omega _{C}=\sqrt{\frac{2L-R^{2}C}{2L^{2}C}},\omega _{R}=\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex]
Ta có: [tex]R^{2}C<2L<4L\Rightarrow R^{2}C^{2}<4LC\Rightarrow R^{2}C^{2}(R^{2}C^{2}-4LC)<0\Rightarrow (2LC-R^{2}C^{2})^{2}<4L^{2}C^{2}\Rightarrow \omega _{C}<\omega _{L}[/tex]
Lại có: [tex]2LC>2LC-R^{2}C^{2}\Rightarrow \omega _{L}>\omega _{R}. 2L-R^{2}C<2L\Rightarrow \omega _{C}<\omega _{R}[/tex]
Do đó: [tex]\omega_{C}<\omega _{R}<\omega _{L}[/tex]
Theo mình bạn chỉ cần viết được các omega kia ra rồi dự đoán đặt dấu lớn hơn bé hơn biến đổi tương đương ra dấu nào đúng thì chọn. Mấy cái omeega này phải nhớ chứng minh lại hơi lâu