Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 02:03:38 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16991Tiêu đề: Câu hỏi lý thuyết bài tập
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 02:03:38 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô chỉ giúp:
Câu 1: Khi cho NO2 tác dụng với bazo OH- có giống với CO2, SO2 + OH- không (có theo tỉ lệ gì không)? Có dùng công thức tính nhanh được không?
Câu 2: trong phần chuyển dịch cân bằng chất rắn, chất khí, chất lỏng cái nào không làm chuyển dịch cân bằng?


Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi lý thuyết bài tập
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 09:00:43 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
Không giống, vì nó luôn tạo hỗn hợp 2 muối
Câu 2
Chất rắn không làm chuyển dịch cân bằng