Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 09:24:09 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16986Tiêu đề: bài tập hóa cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:24:09 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
mình có mấy câu làm k trùng đáp án, giải đáp giùm mình
1. số rượu, andehit và xeton có cùng CTPT C3H6O là;
a. 3      b. 4         c.5        d.2
 mình chỉ viết dk có 3 là C=C-C-OH, C-C-CHO, C-C(=O)-C, đáp án là 4, không có lẽ nào là xiclopropanol?

2. số chất có cùng CTPT C3H6O khi cộng hidro tạo ra rượu, khi cho rượu này qua CuO đun nóng tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là:
a. 2          b. 5         c. 3         d. 4
đáp án là C, gần giống câu 1, mình cũng viết dk có 2

3. một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+ , Mg2+, Na+, HCO3-, Cl-, SO42-. Mẫu nước cứng này chứa độ  cứng:
a. vĩnh cửu        b. tạm thời           c. toàn phần           d. đáp án khác
đáp án là d, nhưng phải là c ms đúng chứ, hjc hjc


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần giải đáp
Gửi bởi: hoctrofd trong 09:56:30 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
mình có mấy câu làm k trùng đáp án, giải đáp giùm mình
1. số rượu, andehit và xeton có cùng CTPT C3H6O là;
a. 3      b. 4         c.5        d.2
 mình chỉ viết dk có 3 là C=C-C-OH, C-C-CHO, C-C(=O)-C, đáp án là 4, không có lẽ nào là xiclopropanol?

bạn viết thiếu rượu C=C(OH)-C


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 10:57:59 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
mình có mấy câu làm k trùng đáp án, giải đáp giùm mình
1. số rượu, andehit và xeton có cùng CTPT C3H6O là;
a. 3      b. 4         c.5        d.2
 mình chỉ viết dk có 3 là C=C-C-OH, C-C-CHO, C-C(=O)-C, đáp án là 4, không có lẽ nào là xiclopropanol?

bạn viết thiếu rượu C=C(OH)-C

trời, haha sao lại có rượu te kja, OH liên kết vs C no mà, k sao còn là ancol nữa


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hóa cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 09:07:34 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Cả câu 1 và 2 bạn cho thêm mạch vòng vào là đủ. Tui nghĩ thế ^^