Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huudat trong 09:21:26 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16985Tiêu đề: Bài tập về Dao động cơ
Gửi bởi: huudat trong 09:21:26 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi [tex]\Delta t[/tex] là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ [tex]15\pi \sqrt{3}[/tex]cm/s với độ lớn gia tốc 22.5m/s2 ,
sau đó một khoảng thời gian đúng bằng [tex]\Delta t[/tex] vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45[tex]\pi[/tex]cm/s. Biên độ dao động của vật là:
A: [tex]4\sqrt{2}[/tex]cm
B: [tex]6\sqrt{3}[/tex]cm
C: [tex]5\sqrt{2}[/tex]cm
D: 8cm
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 09:31:59 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng=T/4
=>T=4denta t
sau T/4
=>v1^2+v2^2=v max^2=A^2W^2  (1)
mà ta lại có
A^2=(v1/w)^2+a^4/w^2   (2)
Từ 2 rút ra w theo  A
Thế vào 1 giải tìm A


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về Dao động cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:32:36 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng=T/4
=>T=4denta t
sau T/4
=>v1^2+v2^2=v max^2=A^2W^2  (1)
mà ta lại có
A^2=(v1/w)^2+a^4/w^2   (2)
Từ 2 rút ra w theo  A
Thế vào 1 giải tìm A

@Tsag sai công thức (2) .
sửa  : [tex]A^2\omega ^2=v^2 + \frac{a^2}{\omega ^2}[/tex] (2)
Rút [tex]\omega[/tex] từ (1) thế vào (2) để tính ATiêu đề: Trả lời: Bài tập về Dao động cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:45:12 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
BÀI ĐĂNG SAI QUY ĐỊNH, SẼ BỊ XÓA.