Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangphuong268 trong 08:36:14 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16982Tiêu đề: Giải phương trình
Gửi bởi: hoangphuong268 trong 08:36:14 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
các thầy cô giúp em giải bài naỳ
[tex](x-3)(x+1)+4(x-3)\sqrt{\frac{x+1}{x-3}}=-3[/tex]
[tex]\sqrt{4x-1}+\sqrt{4^{2}-1}=1[/tex]
[tex]\sqrt{x^{2}+15}=3x-2+\sqrt{x^{2}+8}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giải phương trình
Gửi bởi: hoangphuong268 trong 09:58:20 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
sao không ai giải giúp em het vậy


Tiêu đề: Trả lời: Giải phương trình
Gửi bởi: tsag trong 10:19:55 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Bài 1
Đặt a=x-3
       b=x+1
=>a-b=-4
Thế a b vào phương trình đã cho được 1 phương trình nữa, giải 2 phương trình đó là xong


Tiêu đề: Trả lời: Giải phương trình
Gửi bởi: tsag trong 10:28:17 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Bài 3
Biến đổi phương trình đã cho thành
([tex]\sqrt{x^{2}+15}-4)=(3x-3)+ (\sqrt{x^{2}+8}-3[/tex])
Nhân lượng liên hợp cho   ([tex]\sqrt{x^{2}+15}-4)       và       (\sqrt{x^{2}+8}-3[/tex])
Xuất hiên x-1 là nhân tử chung, đến đây là bạn có thể làm được rồi