Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truongpaddy trong 11:26:16 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16979Tiêu đề: Một vài bài tập tổng hợp mong thầy cô giải đáp cho em ạ .
Gửi bởi: truongpaddy trong 11:26:16 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Xin chào thầy cô . Em có một vài bài mong thầy cô giải đáp ạ

Bài 1 : Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị Uhd không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm . Điều chỉnh tần số để Uhd của điện trở bằng U/2 , sau đó giảm tần số đi 3 lần thì Uhd của điện trở bằng bao nhiêu ?
   A . [tex]\sqrt{3}/2[/tex]       B .[tex]\sqrt{3}[/tex]     C.[tex]\sqrt{3}/3[/tex]      D.[tex]\sqrt{2}/2[/tex]

Bài 2 Mạch dao động điện lý tưởng gồm tụ điện có C = 25pF và cuộn cảm L . Tại thời điểm t, hiệu điện thế của tụ điện có biểu thức U = U[tex]U_{0}[/tex]cos ( [tex]\omega[/tex]t +[tex]\frac{\pi }{6}[/tex] ) . Tại thời điểm t=0 thì HĐT của tụ là 3[tex]\sqrt{3}[/tex]V và cường độ dòng trong mạch có độ lớn 0.75A . Tần số giao động của mạch là bn ?
  A .3,18MHz    B. 1,59MHz   C.796Mhz      D.925 Mhz .

3 Mạch RLC, có tụ điện có điện dung C thay đổi được . Điều chỉnh C sao cho [tex]Uc_{max}[/tex] . Khi đó điện áp trên R =75 và điện áp tức thời hai đầu mạch là 75[tex]\sqrt{6}[/tex] thì điện áp tức thời của RL là 25[tex]\sqrt{6}[/tex] . [tex]U_{hd}[/tex] của đoạn là bao nhiêu ?

 


Tiêu đề: Trả lời: Một vài bài tập tổng hợp mong thầy cô giải đáp cho em ạ .
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:32:52 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bài đăng đặt tên sai quy định. Tác giả xem lại quy định về đặt tên topic.