Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Linhkage2 trong 10:20:33 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16977Tiêu đề: Tán sắc ánh sáng khó
Gửi bởi: Linhkage2 trong 10:20:33 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và mọi người giúp đỡ:  Một bể nước có chiều cao từ đáy đến mặt thoáng là 60cm và ở đáy có một nguồn sáng trắng ( được coi là nguồn sáng điểm) biết chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,343 và đối với tia đỏ là 1,329. Trên mặt thoáng của nước đặt một tấm gỗ hình tròn để chắn không cho ánh sáng ló ra ngoài không khí. Bán kính nhỏ nhất của tấm gỗ để không có tia sáng nào ló ra ngoài không khí là?


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc ánh sáng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:49:36 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và mọi người giúp đỡ:  Một bể nước có chiều cao từ đáy đến mặt thoáng là 60cm và ở đáy có một nguồn sáng trắng ( được coi là nguồn sáng điểm) biết chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,343 và đối với tia đỏ là 1,329. Trên mặt thoáng của nước đặt một tấm gỗ hình tròn để chắn không cho ánh sáng ló ra ngoài không khí. Bán kính nhỏ nhất của tấm gỗ để không có tia sáng nào ló ra ngoài không khí là?
HD em tự tính
để AS khong thoát ra ngoài thì AS đỏ phải phãn xạ toàn phần tại mép tấm ván.
==> sin(i)=sin(ighdo)=1/nd
mặt khác tan(i)=R/h ==> R


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc ánh sáng khó
Gửi bởi: PHAMTUANH trong 10:50:05 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Một bể nước có chiều cao từ đáy đến mặt thoáng là 60cm và ở đáy có một nguồn sáng trắng ( được coi là nguồn sáng điểm) biết chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,343 và đối với tia đỏ là 1,329. Trên mặt thoáng của nước đặt một tấm gỗ hình tròn để chắn không cho ánh sáng ló ra ngoài không khí. Bán kính nhỏ nhất của tấm gỗ để không có tia sáng nào ló ra ngoài không khí là?

Xét tia đỏ ứng với góc tới giới hạn
sinigh=1/1,329 suy ra igh=48,8 độ
tanigh=Rmin/h suy ra Rmin=68,54 cm. Sao to quá, không biết mình có hiểu sai ở đâu không