Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:44:31 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16973Tiêu đề: giao thoa sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:44:31 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng pha tần số, cách nhau AB = 8cm,  tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng lamda= 2cm. Đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 2 cm cắt đường trung trực của AB tại C, cắt vân giao thoa cực tiểu gần C nhất tại M
Khoảng cách CM là?

P/s : e tính ra 0,28 cm nhưng đáp án là 0,56cm
các thầy xem hộ e ạ


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:54:33 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng pha tần số, cách nhau AB = 8cm,  tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng lamda= 2cm. Đường thẳng song song với AB và cách AB một khoảng 2 cm cắt đường trung trực của AB tại C, cắt vân giao thoa cực tiểu gần C nhất tại M
Khoảng cách CM là?

P/s : e tính ra 0,28 cm nhưng đáp án là 0,56cm
các thầy xem hộ e ạ

[tex]d_2 - d_1 = \frac{\lambda }{2}[/tex]
Pitago có : [tex]d_2 = \sqrt{2^2 + (\frac{AB}{2}+ CM)^2 \right}[/tex]
[tex]d_1 = \sqrt{2^2 + (\frac{AB}{2}- CM)^2 \right}[/tex]

dò ngiệm ra CM=  0,56 cm mà