Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 09:42:11 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16972Tiêu đề: bài dao đông cơ khó, cần giúp
Gửi bởi: msn trong 09:42:11 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
  nhờ mọi người giải giúp em bài này với ạ

Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết  lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang bằng, ta tác dụng lên một quả cầu một xung lực theo phương vuông góc sợi dây, sau đó hòn bi dao động  điều hòa  với biên độ  góc  a bé. Biết sợi dây nhẹ, không dãn và không nhiễm điện. Gia tốc rơi tự do là g. Sức căng dây treo khi vật qua O là:
A.  2can2mg(a^2 + 1)          B mgcan2a(a+1)             C 2(a^2 +cawn2)mg        D mgcăn2 (a^2 + 1)


Tiêu đề: Trả lời: bài dao đông cơ khó, cần giúp
Gửi bởi: tsag trong 09:45:03 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bạn xem link này
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9846.0&g_q=M%E1%BB%99t%20con%20l%E1%BA%AFc%20%C4%91%C6%A1n%20treo%20h%C3%B2n%20bi%20kim%20lo%E1%BA%A1i%20c%C3%B3%20kh%E1%BB%91i%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20m%20v%C3%A0%20nhi%E1%BB%85m%20%C4%91i%E1%BB%87n.%20%C4%90%E1%BA%B7t%20con%20l%E1%BA%AFc%20trong%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%E1%BB%81u%20c%C3%B3%20c%C3%A1c%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%A9c%20%C4%91i%E1%BB%87n%20n%E1%BA%B1m%20ngang