Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimdu96 trong 08:47:34 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16970Tiêu đề: Bài toán so sanh 2 dao động điều hoà
Gửi bởi: kimdu96 trong 08:47:34 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bài toán
Hai vật dao động điều hoà cùng biên độ, tần số lần lượt là 3Hz và 6Hz. Lúc đầu hai vật đồng thời xuất phát từ vị trí x=A[tex]\sqrt{3}/2[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để sau đố hai vật có cùng li độ là:
A. 1/35s
B. 1/54s
C. 1/27s
D. 1/40s
Nhờ mọi người giải giúp em bài này với!Tiêu đề: Trả lời: Bài toán so sanh 2 dao động điều hoà
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:55:10 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bài này đã có trên Diễn Đàn rồi. Hãy dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.

Xem link bài cũ tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12028.0).

Chúng tôi sẽ xóa topic này sau khi bạn lấy link bài cũ.