Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Miu trong 08:37:57 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16969Tiêu đề: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Miu trong 08:37:57 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Cho 2 điểm M,N (MN= a) nằm trên cùng một nửa đường thẳng nối với nguồn âm điểm. Xem nguồn phát sóng đẳng hướng và sóng không bị hấp thụ khi truyền trong mt. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là L M = 30dB, LN = 10dB. Nếu đặt nguồn âm này tại M thì mức cường độ âm tại N sẽ là bao nhiêu?
Bài 2: Hai nguồn sóng kết hợp A, B có pt uA = uB = acos(100[tex]\Pi[/tex]t) ; Tốc độ truyền sóng 1m/s. I là trung điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM= 5cm, IN= 6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là bao nhiêu điểm?
Mong thầy cô và các bạn giúp em.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:46:55 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bài 1: Cho 2 điểm M,N (MN= a) nằm trên cùng một nửa đường thẳng nối với nguồn âm điểm. Xem nguồn phát sóng đẳng hướng và sóng không bị hấp thụ khi truyền trong mt. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là L M = 30dB, LN = 10dB. Nếu đặt nguồn âm này tại M thì mức cường độ âm tại N sẽ là bao nhiêu?
Bài 2: Hai nguồn sóng kết hợp A, B có pt uA = uB = acos(100[tex]\Pi[/tex]t) ; Tốc độ truyền sóng 1m/s. I là trung điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM= 5cm, IN= 6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là bao nhiêu điểm?
Mong thầy cô và các bạn giúp em.


Bài 1 xem ở đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14332.0).

Bài 2 xem ở đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6932.msg41028#msg41028) (câu 12).

Hãy dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.

Sau khi bạn đọc những bài giải trong các link chúng tôi sẽ xóa topic này.