Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 08:14:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16965Tiêu đề: BT Sóng
Gửi bởi: co het suc trong 08:14:02 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách nhau 50cm f=25Hz v=5m/s trên đừng nối giữa 2 nguồn trên số điểm dao động với biên độ cực đai mà cùng fa với nguồn nhiều nhất là bao nhiêu
p/s mọi ngừoi giúp em tí em xin cảm ơn,nhân đây cho em hỏi ôn thi đại học vật lý thì nên mua sách nào ạ


Tiêu đề: Trả lời: BT Sóng
Gửi bởi: tsag trong 08:22:49 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách nhau 50cm f=25Hz v=5m/s trên đừng nối giữa 2 nguồn trên số điểm dao động với biên độ cực đai mà cùng fa với nguồn nhiều nhất là bao nhiêu
p/s mọi ngừoi giúp em tí em xin cảm ơn,nhân đây cho em hỏi ôn thi đại học vật lý thì nên mua sách nào ạ
điểm dao động với biên độ cực đai mà cùng fa với nguồn
=>d2-d1=2k lamda
     d2-d1 lớn hơn hoặc bằng -50 ,bé hơn hoặc bằng 50
Tìm các giá trị k là xong
Chúc bạn học tốt


Tiêu đề: Trả lời: BT Sóng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:01:07 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 cách nhau 50cm f=25Hz v=5m/s trên đừng nối giữa 2 nguồn trên số điểm dao động với biên độ cực đai mà cùng fa với nguồn nhiều nhất là bao nhiêu
p/s mọi ngừoi giúp em tí em xin cảm ơn,nhân đây cho em hỏi ôn thi đại học vật lý thì nên mua sách nào ạ
điểm dao động với biên độ cực đai mà cùng fa với nguồn
=>d2-d1=2k lamda
     d2-d1 lớn hơn hoặc bằng -50 ,bé hơn hoặc bằng 50
Tìm các giá trị k là xong
Chúc bạn học tốt

@Tsag xem lại bài này.
"điểm dao động với biên độ cực đai mà cùng fa với nguồn =>d2-d1=2k lamda" << công thức này lấy ở đâu???
Lấy 1 VD cho Tsag nhé. S1S2=6cm, [tex]\lambda =2 cm[/tex]
Xét cực đại bậc 2, Thỏa mãn [tex]d_2 - d_1 = k2 \lambda[/tex] Nhưng vẫn k cùng pha với 2 nguồn

ĐK cực đại : [tex]d_2 - d_1 = k\lambda[/tex]
ĐK cùng pha với nguồn : [tex]d_1 = k' \lambda[/tex]


Bài này [tex]\lambda =20 cm[/tex]. [tex]\frac{d}{\lambda }=2,5[/tex]  không phải số nguyên nên không có điểm nào vừa cực đại vừa cùng pha với nguồn

Tiêu đề: Trả lời: BT Sóng
Gửi bởi: tsag trong 09:24:08 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Theo mình, mình nghĩ như thế này hk biết có đúng hk bạn xem giúp mình
Phuơng trình sóng tại M có dạng
uM=2acos(pi(d2-d1)/lamda).cos(wt-pi(d2+d1)/lamda)
Để M dao động với biên độ cực đại thì cos=+1 hoặc=-1
Nhưng do cùng pha nên cos=1
=>pi(d2-d1)/lamda=k2pi
=>d2-d1=2klamda
Cám ơn ý kiến của bạn nha! :D


Tiêu đề: Trả lời: BT Sóng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:34:58 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Theo mình, mình nghĩ như thế này hk biết có đúng hk bạn xem giúp mình
Phuơng trình sóng tại M có dạng
uM=2acos(pi(d2-d1)/lamda).cos(wt-pi(d2+d1)/lamda)
Để M dao động với biên độ cực đại thì cos=+1 hoặc=-1
Nhưng do cùng pha nên cos=1
=>pi(d2-d1)/lamda=k2pi
=>d2-d1=2klamda
Cám ơn ý kiến của bạn nha! :D
nguồn dao động với pha ban đầu = 0 đúng k.
MÌnh nói chỗ sai cho bạn . cùng pha khi thỏa mãn đồng thời [tex]cos\frac{\pi (d_2 - d_1)}{\lambda }=1[/tex] và [tex]\frac{\pi (d_1+d_2)}{\lambda }=\frac{\pi d}{\lambda }=k2\pi[/tex]

Tức công thức của bạn chỉ đúng trong TH  [tex]d=k2\lambda[/tex]