Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hunghop trong 06:28:58 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16961Tiêu đề: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: hunghop trong 06:28:58 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
trong thi nghiem iang ánh sáng phát ra từ S có bước sóng landa=0,6.10^-6, khoang cách từ S đến 2 khe là d=2m, cho S tịnh tiến xuống dưới theo phương song song với man ,hỏi S phải dichchuyenr1 đoạn tối thiểu = bao nhiêu để cương độ sáng tại O chuyen từ cực đại sang cực tiểu?
mọi người giải giúp!!


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:25:32 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
trong thi nghiem iang ánh sáng phát ra từ S có bước sóng landa=0,6.10^-6, khoang cách từ S đến 2 khe là d=2m, cho S tịnh tiến xuống dưới theo phương song song với man ,hỏi S phải dichchuyenr1 đoạn tối thiểu = bao nhiêu để cương độ sáng tại O chuyen từ cực đại sang cực tiểu?
mọi người giải giúp!!
@Hung : đề bài thiếu khoảng cách giữa 2 khe.

@Bad hiểu sai đề bài rồi nhá. Đây là dạng toán dịch chuyển nguồn.

 Bạn xem bài 1, ở http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7073.0
Là 1 bài hoàn toàn tương tự là ra. Thay [tex]i=\frac{\lambda D}{a}[/tex] là đc