Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kimdu96 trong 06:24:08 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16960Tiêu đề: Bài toán về hai vật dao động điều hòa
Gửi bởi: kimdu96 trong 06:24:08 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bài toán
Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là $ x_1 = A_1 cos\omega t $ (cm) và $ x_2 =A_2 sin\omega t $ 9cm). Biết $ 64x^2_1 + 36x^2_1 =48^2 (cm^2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x_1 = 3 cm với vận tốc v_1 = -18 cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng:
A. 24\sqrt{3} cm/s
B. 24 cm/s
C. 8 cm/s
D. 8\sqrt{3} cm/s
Nhờ mọi người giải giúp em với.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về hai vật dao động điều hòa
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:37:00 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bài này đã có trên diễn đàn
x1 dựa vào pt => x2 =
đạo hàm 2 vế cái pt kia
thay x' = v
thì thu được pt với 1 ẩn v2
dễ dàng thu được v2