Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hunghop trong 05:16:13 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16956Tiêu đề: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hunghop trong 05:16:13 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
mọi người gjup mjn bt nek vs
1 đoan mạch xc gồm AM nối tiếp MB. piết am gồm điện trở thuần R1, C1, L1 mắc nối tip, đoan MB có hộp x , đăt điên áp xc vào 2 đầu mạch AB có f=50hz, va giá trị hiệu dụng la 200v thị thấy dòng điên trong mạch có gtrij hiệu dung là 1A, piết R1=20CAN3 , va nếu ở thơi điểm t(s) uAB=200can2 thì ở thời điểm (t+1/300)dong điện i=0 và đang giảm. công suất của đoan MB la ?? :) :])


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: nguyennhigia trong 05:34:09 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
dùng đường tròn lương giác. tron 1/300s quay dc 1 góc r/3. tại thời điểm t+1/300 i=0 đang giảm => tại thòi điểm t phi i=π/6. cũng tại thời điểm đó u=U0=>phiu=o=> phi = π/6=> Ptoàn mạch=UIcos π/6=100căn3. =>PMB=Ptoàn mạch-PAM=100căn3- R1I2=80căn3 W


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: hunghop trong 06:19:29 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
giai chi tiết đk k pạn ^-^


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: nguyennhigia trong 07:05:38 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
tại thời điểm t+1/300s i=0 và đang giảm,,lúc đó pha của i là pi/2.f=50=>w=100pi=>trong 1/300 được góc quét pi/3=>tại thời điểm t pha của i là pi/2-pi/3=pi/6.mà tại thời điểm đó u=U0=200 căn2 =>pha của u tại thời điểm t là 0=>i sớm pha hon u là pi/6. sau đó tự giải tiếp a????


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:28:49 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Đề nghị tác giả topic này viết bằng tiếng Việt có dấu đàng hoàng. Nếu còn sử dụng ngôn ngữ nước ngoài kia nữa chúng tôi sẽ xóa hết.