Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hochoidr trong 03:19:51 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16952Tiêu đề: Vật lý hạt nhân khó cần giải đáp
Gửi bởi: hochoidr trong 03:19:51 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
24Na11 là chất phóng xạ β- có chu kỳ bán rã T = 15 giờ. Để xác định thể tích máu trong cơ thể, người ta bơm vào máu một người 10cm3 một dung dịch chứa Na với nông độ 10-3mol/lít (không ảnh hưởng đến sức khỏe người). Sau 6 giờ người ta lấy ra 10 cm3 máu và tìm thấy 1,875.10-8 của Na. Giả sử với thời gian trên thì chất phóng xạ phân bồ đều, thể tích máu trong cơ thể là:
A.3,8 lít
B.5 lít
C.4 lít
D.3,5 lít


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân khó cần giải đáp
Gửi bởi: leaflife trong 03:44:38 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Số mol Na trong máu sau 6h là [tex]n=10^{-5} e^{\frac{ln2}{5}6}=7,59.10^{-6}[/tex]
nồng độ Na trong V lit máu là(thể tích dd Na bơm vào k đáng kể)
[tex]\frac{7,59^{-6}}{V}=1,875.10^{-6}[/tex]
giải pt trên được V=4l
Chon C