Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyễn minh khoa trong 11:16:49 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16933



Tiêu đề: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: nguyễn minh khoa trong 11:16:49 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Giao thoa sóg nước. 2 nguồn kết hợp A và B cách 20cm. bước sóng là 3cm. Xét trên đường tròn tâm A bán kính AB, Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại xa đường trung trực AB nhất khoảng bằng bao nhiêu?
A.25cm    B.9,1cm   C.9,9cm    D. 9,7cm

Nhờ các thầy và mọi người giải giúp bài này!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:18:08 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Bad xem lại đi
điểm cách xa nhất phải là k=-6
tức là hypepol đó nằm giữa A và O ( O là trung điểm AB)
vẽ hình ra sẽ thấy nó cắt đường tròn ở 1 điểm xa hơn cái điểm của bạn
mình giải ra 26,1 cm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:31:36 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
bạn xem cái hình vẽ này xem


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:40:27 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
Số cực đại trên AB
-20/3 < k< 20/3
khoảng cách max khi k max
chọn k = -6
MA = AB = 20
MA - MB = -6.3 = -18
=> MB = 38
S tam giác ( dùng herong chẳng hạn ) = căn (39.(39 -20).(39-20).(39-38)) = căn 14079 = 1/2 .h.AB
=> h = căn 14079 / 10
HB = 16,1,1 cm
khoảng cách cần tìm là
16,1 + 10 = 26,1 cm

Hình của IU


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: nguyễn minh khoa trong 10:44:12 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
vậy là đáp án sai hả mọi người, đâu có câu nào là 26,1cm đâu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng
Gửi bởi: hoctrofd trong 11:26:33 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2013
vậy là đáp án sai hả mọi người, đâu có câu nào là 26,1cm đâu
hì hì kết câu này