Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 09:17:44 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16926Tiêu đề: Lý thuyết quang phổ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 09:17:44 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Chọn phương án sai khi nói về phân tích quang phổ
A là phép xác định thành phần hợp thành các chất dựa vào quang phổ của chúng
B phép phân tích quang phổ định tính tiện lợi ở chỗ đơn giản, cho kết quả nhanh hơn phép phân tích hóa học
C Trong phép phân tích định lượng, không xác định được thành phần hợp thành của mẫu
D Phép phân tích quang phổ định lượng, phát hiện được nồng độ rất nhỏ( cỡ 0,002%) của chất trong mẫu
Nhờ mọi người giải thích hộ mình từng ĐA


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết quang phổ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:35:46 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Mình xin đóng góp vài quan điểm cá nhân
A. Đúng https://sites.google.com/site/vatlyvmd/bai-ghi/ch-v-song-anh-sang/bai-5-cac-loai-quang-pho
B.Đúng xem ở đây https://sites.google.com/site/vatlyvmd/bai-ghi/ch-v-song-anh-sang/bai-5-cac-loai-quang-pho
C. Đúng. Định lượng xác định được nhiệt độ , định tính mới xác định được thành phần
D. Đúng
xem ở đây có nói https://sites.google.com/site/vatlyvmd/bai-ghi/ch-v-song-anh-sang/bai-5-cac-loai-quang-pho