Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 07:46:00 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16923Tiêu đề: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 07:46:00 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
1. Một vật dao động điều hòa có chu kì là [tex]T[/tex]. Nếu chọn gốc thời gian [tex]t=0[/tex] lúc vật qua vị trí cân bằng, thì nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm nào?

2. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục [tex]Ox.[/tex] Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là [tex]20\,cm/s.[/tex] Khi chất điểm có tốc độ [tex]10\,cm/s[/tex] thì gia tốc của nó có độ lớn là [tex]40\sqrt{3}\,cm/s^2.[/tex] Tìm biên độ dao động của chất điểm.

3. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục [tex]Ox.[/tex] Trong thời gian [tex]31,4s[/tex] chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ [tex]2\,cm[/tex] theo chiều âm với tốc độ là [tex]40\sqrt{3}\,cm/s.[/tex] Lấy [tex]\pi=3,14.[/tex] Viết phương trình dao động của chất điểm.

4. Phát biểu nào nêu sau đây không đúng về vật dao động điều hòa?
  A. Khi vật chuyển động từ hai biên về vị trí cân bằng thì các vectơ vận tốc và gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
  B. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với li độ.
  C. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra hai biên thì các vectơ vận tốc và gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
  D. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với li độ.

5. Vật dao động điều hòa. Tại một thời điểm nào đó, vật có li độ [tex]-10\,cm[/tex] và có vận tốc [tex]10\sqrt{3}\pi\,cm/s.[/tex] Tại một thời điểm khác vật có li độ [tex]10\sqrt{2}\,cm[/tex] và có vận tốc [tex]10\sqrt{2}\pi\,cm/s.[/tex] Chọn mốc thời gian lúc vật qua vị trí [tex]x=A.[/tex] Viết phương trình dao động của vật.

6. Một vật dao động điều hòa với li độ cực tiểu là [tex]-5\,cm.[/tex] Sau [tex]15s[/tex] vật thực hiện được [tex]30[/tex] dao động toàn phần. Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, mốc thời gian lúc vật qua vị trí có vận tốc cực tiểu. Việt phương trình dao động của vật.
Mong mọi người giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: tsag trong 08:01:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Câu1
Lúc t=0 vật qua vị trí cân bằng, thì sau t=T/4 vật đến vị trí biên vận tốc bằng 0


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: tsag trong 08:10:20 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Câu4
A sai vì khi vật đi từ biên về VTCB thì vật chuyển động nhanh dần nên a ,v cùng chiều


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:31:09 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013

2. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục [tex]Ox.[/tex] Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là [tex]20\,cm/s.[/tex] Khi chất điểm có tốc độ [tex]10\,cm/s[/tex] thì gia tốc của nó có độ lớn là [tex]40\sqrt{3}\,cm/s^2.[/tex] Tìm biên độ dao động của chất điểm.

[tex]v_m_a_x=\omega A=>A=\frac{v_m_a_x}{\omega }[/tex]

mà [tex]A^2=\frac{a^2}{\omega ^4}+\frac{v^2}{\omega ^2}[/tex]

từ 2 pt => [tex]\omega =4rad/s =>A=5cm[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:35:54 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Alexman113 mới lên lớp 12 ah? Các bài viết phương trình dao động rất cơ bản mà, xem bài học là làm được thôi.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 09:56:40 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Câu 3 : Đây là đề thi tuyển sinh ĐH năm 2011 hay 2012 gì gì đấy môn vật lý
[tex]T=\frac{31,4}{100}=0,314s\Rightarrow \omega =20rad/s[/tex]
[tex]A=\sqrt{x^{2}+\left( \frac{v}{\omega }\right)^{2}}=4cm[/tex]
[tex]t=0;x=2cm,v=-40\sqrt{3}cm/s\Rightarrow \varphi =\frac{\pi }{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow x=4cos\left(20t+\frac{\pi }{3} \right)[/tex]